Bohaterowie

Sezon 1

Diana Nesbitt 
19 lat
Wszys­tko mi mówi, że nieba­wem po­dejmę błędną de­cyzję, ale czyż człowiek nie uczy się na włas­nych błędach? Cze­go los chce ode mnie? Żebym nie po­dej­mo­wała ry­zyka? Żebym wróciła, skąd przyszłam, nie mając na­wet od­wa­gi po­wie­dzieć życiu "tak"? 


Zayn Malik
22 lata
Biada te­mu kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie - bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość - usłyszy głos włas­ne­go sumienia.


Valee (Lee) Colins 
19 lat
Na­wet w naj­większej go­ryczy życiowej po­rażki nie przes­ta­waj marzyć,…bo marze­nia jak ma­giczny lot ptaków,pot­ra­fią prze­nieść cię na bez­pie­czny brzeg, na którym odzys­kasz wiarę,zbu­dujesz no­wy dom i od­naj­dziesz miłość. 


Blair Gilbert 
21 lat
A gdy będzie trzeba, wiedzcie, że dla Was skoczę nawet w ognień. Za nic nie dam Was skrzywdzić.


Alarick  Williams
20 lat 
- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytała dziewczyna ściskając jego rękę - Co wtedy?
- Nic wielkiego. - zapewnił ją chłopak. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika


Vivi Malik
17 lat
Nie myśl bra­cie, że to co ro­bisz jest rozsądne. Pos­taw się w je­go sy­tuac­ji, poczuj przy­legającą Ci do skro­ni lu­fe pis­to­letu. Bra­cie, nie dla nas ta­kie życie, w którym mu­simy kryć się wie­cznie przed sa­mym sobą, w którym szydzi­my z po­lic­ji i fe­deral­nych. Jed­no się nig­dy nie skończy, i nie ma­my tu­taj naj­mniej­szych szans wyg­rać bit­wy z tym całym pier­do­lonym ścierwem


Colin Nesbitt 
18 lat
Zaufanie to coś na co trzeba pracować latami, coś co można stracić nagle. 
Oni zyskali moje zaufanie, ale jedna chwila, jedna decyzja zniszczyła wszystko.
Teraz nie ufam nikomu.Brian "Piorun" White
41 lat
Jeżeli po śmier­ci cze­ka nas raj, zba­wienie i Bos­ka sielan­ka, to zda­je się, że po­pełnienie na kimś mor­der­stwa jest dob­rym uczynkiem...


Eddie WestonSezon 2 


Travis White
19 lat
Tajemniczość to nie coś, czego można się nauczyć. Z tym trzeba się urodzić. 

Trevor Robinson 
20 lat
Cze­kając na ta jedną chwilę, wy­korzys­taj każdy mo­ment by skrócić czas oczekiwania.Leslie Nesbitt 
16 lat
Szczególnym cier­pieniem jest aura ta­jem­niczości, jaką zaw­sze przy­nosi cho­roba ciała, roz­dy­gota­nie nerwów i poczu­cie bez­sensu. Co tyl­ko można, trze­ba wy­jaśniać i roz­ważać, aby więcej, choć trochę więcej, po pros­tu rozumieć.

9 komentarzy:

 1. zmieniłaś cytat z Kubusia Puchatka ? ( przy Alarick'u )
  kocham ten cytat jest piękny <3

  OdpowiedzUsuń
 2. Kto gra Vivi i Blaira?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Vivi gra Hailee Steinfeld a Blari'a Steven McQueen

   Usuń
 3. kto gra Alaricka?

  OdpowiedzUsuń
 4. Kto gra Colina ?

  OdpowiedzUsuń